Krížová cesta

Pôstne obdobie trvá 40 dní. Toto číslo po prvýkrát voviedli do života Cirkvi v IV. storočí. Číslo 40 je symbolické a označuje čas pokánia, pôstu a modlitby, napr. 40 dní sa Ježiš modlil na púšti, 40 dní bol Mojžiš na hore Sinaj, 40 dní a nocí pršalo pri potope.

Pôstne obdobie sa začína Popolcovou stredou a trvá do sv. omše – Večere Pánovej na Zelený štvrtok. V pôstnom období sa kresťania pripravujú na oslavu tajomstva zmŕtvychvstania Pána. Je to čas na stíšenie sa, vnútornej zmeny a obrátenia sa. Vtedy má kresťan pracovať na sebe.

Pôst je pre kresťana uzdravenie duše. Spája sa s dobrovoľným odopieraním si toho, čo máme radi, napr. sladkostí, pozerania televízie, či tiež počítačových hier, počúvania hudby.

Ale predovšetkým zápasíme so zlými zlozvykmi. Všetky tieto skutky sebazapierania máme obetovať Pánu Bohu na jeden určený úmysel.