Suchá Dolina

V minulosti stál v Suchej Doline kostol už od 14. storočia, no pre technické problémy prešiel viacerými prestavbami. Na začiatku 20. storočia bol kvôli svojmu zlému stavu zbúraný a na jeho mieste dnes stojí drevený kríž. Pôvodný kostol bol zasvätený svätému Mikulášovi.

V roku 1925 – 1926 bol postavený nový rímskokatolícky kostol, ktorý slúži spoločne rímskej-západnej a gréckej-východnej cirkvi. Je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

Hlavný oltár bol zachovaný zo starého kostola, iba pôvodný ústredný obraz bol nahradený obrazom sv. Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza aj historický zvon z roku 1635 spolu s novým veľkým zvonom umiestneným vo veži.