Farské oznamy

Sv. omše v nedeľu 25.2.
2. pôstna nedeľa (rok B)

Sedlice – 8:00, 10:30
Suchá Dolina – 9:15

Dátum Liturgický prehľad Miesto Spoveď Svätá omša
26.2.
Pondelok
Féria Sedlice 8:00 8:30
Suchá Dolina 15:15 16:00
(liturgia)
27.2.
Utorok
Féria Sedlice 16:45 17:30
Suchá Dolina
28.2.
Streda
Féria Sedlice 17:30
Suchá Dolina 15:45 16:30
29.2.
Štvrtok
Féria Sedlice 16:45 17:30
Suchá Dolina
1.3.
Piatok
Féria Sedlice 16:45 17:30
Suchá Dolina
2.3.
Sobota
Féria Sedlice 8:30
(výmena ruž.
tajomstiev)
Suchá Dolina 9:15
(litur. hramoty
s panychídou)
3.3.
Nedeľa
3. pôstna nedeľa (rok B) Sedlice 8:00
Suchá Dolina 9:15
Sedlice 10:30

Ďalšie oznamy:

 • Pobožnosť krížovej cesty bude:
  • v piatok pred sv. omšou o 17:00
  • v nedeľu o 14:00
 • Na prvý piatok (1.3.) bude spoveď nahlásených chorých o 9:00
 • Dnes (25.2.) je zbierka na náš kostol
 • Pán Boh zaplať za milodary obetované na charitu vo výške 520 eur, z toho:
  • Sedlice – 450€
  • Suchá Dolina – 70€
 • Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 27.10.2024 (nedeľa)
 • Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 1.3. po sv. omši
  • Kto sa ešte nenahlásil, nech tak prosím urobí do piatka, budú sa kompletizovať zoznamy
 • Rozpis krížových ciest
  • 1.3. (piatok) – lektori
  • 3.3. (nedeľa) – matky rodín
  • 8.3. (piatok) – deti
  • 10.3. (nedeľa) – hasiči
 • Vypočujte si novú epizódu podcastu KAIROS kliknutím na tento odkaz: Podcast KAIROS